Willkommen bei Sakti Yoga... Namasté

Montag

Vinyasa Yoga 2-4
Vinyasa Yoga 2-4
17:00 Uhr
– 18:00 Uhr
Kids/Teen Yoga
17:00 –
18:00
Kids/Teen Yoga
18:30 Uhr
– 19:45 Uhr
Sakti Yoga 2-3
18:30 –
19:45
Sakti Yoga 2-3
20:00 Uhr
– 21:00 Uhr
Rücken Yoga
20:00 –
21:00
Rücken Yoga

Dienstag

20:00 Uhr
– 21:15 Uhr
Hatha Yoga Sounds
20:00 –
21:15
Hatha Yoga Sounds

Mittwoch

16:00 Uhr
– 16:45 Uhr
Post Natal Yoga
16:00 –
16:45
Post Natal Yoga
17:00 Uhr
– 18:00 Uhr
Pre Natal Yoga
17:00 –
18:00
Pre Natal Yoga
18:30 Uhr
– 19:30 Uhr
Einsteiger Yoga 1
18:30 –
19:30
Einsteiger Yoga 1
20:00 Uhr
– 21:30 Uhr
Vinyasa/Medi 1-2
20:00 –
21:30
Vinyasa/Medi 1-2

Donnerstag

18:15 Uhr
– 19:30 Uhr
Sakti Yoga 1-2
18:15 –
19:30
Sakti Yoga 1-2
20:00 Uhr
– 21:15 Uhr
Yin Yoga

Freitag

16:30 Uhr
– 17:30 Uhr
Hormon Yoga
16:30 –
17:30
Hormon Yoga
19:15 Uhr
– 20:30 Uhr
Hatha Dynamisch
19:15 –
20:30
Hatha Dynamisch

Samstag

10:30 Uhr
– 11:30 Uhr
Yoga Stressfrei
10:30 –
11:30
Yoga Stressfrei

Sonntag

12:00 Uhr
– 13:30 Uhr
Vinyasa Yoga 2-3
12:00 –
13:30
Vinyasa Yoga 2-3
18:00 Uhr
– 19:30 Uhr
Kundalini Yoga (YB)
18:00 –
19:30
Kundalini Yoga (YB)